พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน Thailand STEM Festival 2016 ภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน Thailand STEM Festival 2016 ภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

งานไทยแลนด์สะเต็มเฟสติวัล 2016 “สะเต็มสุดฮอต โรบอตสุดฮิต” ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2559 โดยมี พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมีผู้เข้าร่วมงาน อาทิ ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย, นายอุปการ จีระพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจำนวนมาก ร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้


บรรยากาศพิธีเปิด


ผู้มีเกียรติในพื้นที่ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมงาน


นักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการความก้าวหน้าของ STEM Education

ขอบคุณที่มา  http://www.moe.go.th

Advertisements