นายกฯ กำชับทุกโรงเรียนเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม ตรวจสอบสภาพตึก วัสดุอุปกรณ์ รถรับส่ง เน้น 4 เรื่องเป็นพิเศษ พร้อมสั่งเดินหน้าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กระตุ้นเด็กพัฒนา Head&Heart ให้เข้มข้นขึ้น

สรรเสริญ_M

นายกฯ กำชับทุกโรงเรียนเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม ตรวจสอบสภาพตึก วัสดุอุปกรณ์ รถรับส่ง เน้น 4 เรื่องเป็นพิเศษ พร้อมสั่งเดินหน้าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กระตุ้นเด็กพัฒนา Head&Heart ให้เข้มข้นขึ้น

 

พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้โรงเรียนส่วนใหญ่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ทุกโรงเรียนเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม โดยขอให้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมให้สะอาด ซ่อมแซมอาคารเรียน ประตูรั้ว เครื่องเล่นสนาม ระบบไฟฟ้าประปา ให้มั่นคงแข็งแรง สำรวจจุดอันตรายในบริเวณโรงเรียน ตรวจสอบสภาพรถรับ-ส่งนักเรียน และความพร้อมของคนขับ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน

 

“ในปี 2559 ท่านนายกฯ ได้เน้นย้ำเป็นกรณีพิเศษ 4 เรื่อง เพื่อให้ ร.ร.วางแนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหาไว้แต่เนิ่น ๆ คือ 1) การพนันทายผลฟุตบอลที่แพร่หลายเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลยูโรที่จะมีขึ้นในระหว่าง 10 มิ.ย.-10 ก.ค.59 2) โรคไข้เลือดออก โรคชิกุนคุนย่า โรคซิกาไวรัส ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ จะพบผู้ป่วยมากในช่วงเวลานี้ 3) อุบัติเหตุทางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งจะเกิดบ่อยครั้งในช่วงเริ่มเปิดเทอม 4) นักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาท ในช่วงเปิดเทอมไปแล้ว 2 – 3 สัปดาห์”

 

พลตรี สรรเสริญ กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรียั่งได้สั่งการให้ ศธ. เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้มีคุณภาพมากขึ้น หลังจากพบว่าครู นักเรียน และผู้ปกครองตอบรับเป็นอย่างดี โดยในปี 59 นี้ จะขยายผลโรงเรียนเพิ่มเติมอีก 15,897 โรงเรียน อบรมพัฒนาสมาร์ทเทรนเนอร์ รุ่น 2 และให้โรงเรียนได้ปรับรูปแบบของกิจกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของผู้เรียน โดยศึกษาข้อมูลได้จากคลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่กระทรวงได้จัดทำขึ้น

 

“ท่านนายกฯ อยากให้โรงเรียนเน้นพัฒนากิจกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ (Head) และคุณธรรมจริยธรรม (Heart) ให้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมายังไม่เข้มข้นเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามพบว่า นโยบายดังกล่าวช่วยให้นักเรียนมีความสามัคคี มีน้ำใจ ได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักหน้าที่ และได้ค้นพบความถนัดของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางศึกษาต่อและประกอบอาชีพ”

http://www.thaigov.go.th/

Advertisements