ศธ.จัดงาน “คลองผดุงฯ สร้างสุขสัญจร” สร้างความสุขในภูมิภาค

 กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ ยกตลาดคลองผดุงฯ สัญจรมายังภูมิภาคพร้อมกัน 4 ภูมิภาคใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดลำปาง จังหวัดระยอง จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2559 ภายใต้ชื่องาน “คลองผดุงฯ สร้างสุขสัญจร” โดยกระทรวงศึกษาธิการนับเป็นกระทรวงแรกที่นำกิจกรรมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ไปสัญจรเพื่อความสุขของประชาชนในภูมิภาค

ทั้งนี้ พิธีเปิดในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานพิธีเปิดที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด ที่โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดงาน “การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ สร้างสุข” ที่บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 1-24 เมษายน 2559 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ตลอดจนให้ผู้ปกครองได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกโดยเฉพาะช่วง Back to School ซึ่งการจัดงานในครั้งนั้นมีประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี มีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

จากผลสำเร็จดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงยกกิจกรรมตลาดคลองผดุงฯ นำไปจัดในภูมิภาคต่างๆ โดยใช้ชื่อว่า “คลองผดุงฯ สร้างสุขสัญจร” ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 โดยนำร่อง 4 ภูมิภาค 5 จังหวัด ได้แก่

ภาคใต้ – ที่ศาลาประชาคม สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคตะวันออก
– ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง
ภาคเหนือ
– ที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– ที่โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี และ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ถือได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงแรกที่นำกิจกรรมตลาดคลองผดุง ไปสัญจร เพื่อมอบความสุขให้กับประชาชนในภูมิภาคต่างๆ

การจัดงานทั้ง 5 จังหวัดในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับคาราวานชุดนักเรียนขององค์การค้าของ สกสค. ที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ซื้อ 1 แถม 1 ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กระเป๋าเป้ ถุงเท้า รองเท้านักเรียน เครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 หนังสือการ์ตูนเล่มเล็ก หนังสือทั่วไป หนังสือห้องสมุด เครื่องกีฬา ของเล่น เครื่องหมายลูกเสือ เครื่องหมายครู อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) นิทรรศการการแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ของอาชีวศึกษา กศน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเอกชน การแสดงของนักเรียน การแสดงดนตรี การจำหน่ายสินค้าโอท็อป ผลไม้ และสินค้าพื้นเมืองที่หลากหลาย ฯลฯ

อนึ่ง ภายหลังพิธีเปิดที่จังหวัดนครราชสีมา รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (กศจ.นครราชสีมา) จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ อ.พิมาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ประสบวาตภัยรุนแรง เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วย

ที่มา http://www.moe.go.th

Advertisements