นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 ที่สนามสอบโรงเรียนสารวิทยา ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Continue reading “นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 ที่สนามสอบโรงเรียนสารวิทยา ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)”

Advertisements