“พล.อ.ประยุทธ์” นายกฯ ประชุมร่วม ครม.-คสช. สอนเด็กอย่าลืมสามสถาบันหลักของไทย ทำตามค่านิยม 12 ประการ อย่าเล่นแต่โซเชียลมีเดีย

Continue reading ““พล.อ.ประยุทธ์” นายกฯ ประชุมร่วม ครม.-คสช. สอนเด็กอย่าลืมสามสถาบันหลักของไทย ทำตามค่านิยม 12 ประการ อย่าเล่นแต่โซเชียลมีเดีย”

โฆษณา

ครม.อนุมัติกฎกระทรวงการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และอนุมัติร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อการศึกษา

Continue reading “ครม.อนุมัติกฎกระทรวงการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และอนุมัติร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อการศึกษา”