รมว.ศธ. ปิ๊งไอเดีย ทำโพลสำรวจความเห็นครู และบุคลากรของ ศธ.ทั่วประเทศถึงนโยบายที่ออกไป เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงาน

รมว.ศธ. ปิ๊งไอเดีย ทำโพลสำรวจความเห็นครู และบุคลากรของ ศธ.ทั่วประเทศถึงนโยบายที่ออกไป เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงาน

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นิด้า) ที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,252 คน เรื่อง “1 ปี 6 เดือน ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” โดยมีการสอบถามประชาชนเกี่ยวกับความประทับ ใจการทำงานของคณะรัฐมนตรี และปรากฎว่ามีชื่อ พล.อ.ดาว์พงษ์ ติดอยู่ในอันดับ 4 ที่ประชาชนไม่ประทับใจการทำงาน ว่า ยอมรับในผลโพลดังกล่าว ส่วนตัวคิดว่าตนน่าจะอยู่ในอันดับ 1 มากกว่า เพราะขนาดตนประเมินตนเองก็ยังไม่ค่อยประทับใจในการทำงานของตนเอง  เพราะงานหลายเรื่องยังไม่เป็นไปดังที่ต้องการ เพราะฉะนั้น ก็ไม่แก้ตัวกลับผลโพลที่ออกมา แต่เป็นไปได้อยากจะทราบรายละเอียดของผลสำรวจมากกว่านี้ด้วยว่า ที่ประชาชนไม่ประทับใจการทำงานของตนในเรื่องใดบ้าง เพื่อจะได้ปรับปรุง ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นไปแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุด ขณะเดียวกัน อยากทราบด้วยว่ากลุ่มคนที่ยังไม่ประทับใจการทำงานนั้น เป็นกลุ่มใดบ้าง เพราะเท่าที่ดูก็เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความหลากหลาย ในทั้งอายุ ภูมิภาค และอาชีพ ซึ่งเท่าที่ดูมีอาชีพนักเรียน นักศึกษา เพียง 2% เท่านั้น

“โพลดังกล่าวนี้อาจจะเป็นการสะท้อนความคิด ความรู้สึกของประชาชนทั่วๆไป ในเรื่องการทำงานซึ่งผมก็รับฟัง เพราะแม้แต่ตัวผมเองยังไม่ประทับใจ เพราะทำงานไม่ทัน ซึ่งการแก้ไขปัญหา ศธ.นั้นจะทำเพียงเรื่องเดียวโดดๆไม่ได้ เนื่องจากในแต่ละเรื่องก็มีหลายเรื่องเกี่ยวพันกันอยู่ แก้เรื่องนี้เรื่องเดียวก็อาจไปกระทบเรื่องอื่นไปด้วย”พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ จากที่มีการทำโพลดังกล่าวก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ตนคิดได้ว่า ศธ.ควรจะทำโพลของตนเองด้วย โดยได้มอบให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) สำนักงานปลัด ศธ.ไปดำเนินการสำรวจความคิดเห็นภายในจากครูและบุคลากรทางการ ศึกษาทั่วประเทศเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างๆ ที่ได้มอบไป เช่น การเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการ การปรับปรุงภาษาอังกฤษ  นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นต้น ซึ่งที่ผลโพลที่จะให้ทำนั้น เพื่อจะได้รู้ว่าทิศทางที่จะดำเนินการต่อไปนั้นควรเป็นอย่างไร หรือครูและบุคลากรทางการศึกษาอยากจะเสนอแนะมา ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ก็เคยได้รับข้อมูลในเรื่องเหล่านี้มาระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่เคยออกมาในรูปของโพลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม  คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 เดือน

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/688387

Advertisements