กำชับโรงเรียนปลอด “แป๊ะเจี๊ยะ”-เร่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ-ไอที

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เปิดใจหลังนั่งบริหารงานในตำแหน่ง รมว.ศธ. กว่า 5 เดือน โดยเปิดเผยถึงยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา ทั้ง 6 เรื่องหลักที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วงเวลา 1 ปี 6 เดือนที่เหลืออยู่ของรัฐบาล ทั้งการพัฒนาครู พัฒนาคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ การยกระดับมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งปรับโครงสร้างการบริหารและการกระจายอำนาจ

230259-2230259-33

Advertisements