โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 3

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลชนะเลิศโครงการมาร์ชชิ่งความดี ระดับภาค ปีที่ 3 โดยมี มล.ปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,   นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมพิธี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมและยินดีแก่ทีมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการมาร์ชชิ่งความดี ระดับภาค ซึ่งได้รับโล่รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ จำนวน 14 รางวัล

Continue reading “โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 3”

โฆษณา