ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 36/2559 ผลประชุมยูเนสโก ครั้งที่ 1/2559

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 36/2559
 ผลประชุมยูเนสโก ครั้งที่ 1/2559

 ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม

Continue reading “ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 36/2559 ผลประชุมยูเนสโก ครั้งที่ 1/2559”

Advertisements