ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 32/2559 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนการศึกษาชายแดนภาคใต้

Continue reading “ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 32/2559 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนการศึกษาชายแดนภาคใต้”

โฆษณา