เยาวชนโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9 เข้าเยี่ยมคารวะ

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับคณะเยาวชนโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9 จำนวน 95 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงการ “คณะเยาวชนยุวโฆษก” เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนได้เผยแพร่นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล รวมทั้งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารแก่เยาวชนผ่านกระบวนการต่าง ๆ อาทิ การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญของประเทศ การฝึกอบรม การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นต้น

การเข้าเยี่ยมคารวะของคณะเยาวชนยุวโฆษก รุ่นที่ 9 นี้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการศึกษา ซึ่งได้เล่าให้ยุวโฆษกได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลเชิงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้ เพราะ“ยุวโฆษก” เปรียบเสมือนเป็น “ทีมโฆษกของรัฐบาล” ซึ่งทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับรัฐบาลอีกทางหนึ่ง ดังนั้นยุวโฆษกจึงต้องทราบนโยบายหลักของรัฐบาล เพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง แม้เป็นภารกิจที่ยาก แต่ก็เชื่อว่าทุกคนมีวุฒิภาวะที่สามารถทำได้

ในขณะเดียวกัน มีประเด็นที่หลากหลายซึ่งยุวโฆษกได้ตั้งคำถาม และหลายคำตอบก็ตรงกับสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ในเวลานี้ และหลายคำถามก็คล้ายกับสภานักเรียนที่มาเข้าพบเมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา เช่น ปัญหาการบริหารงานของโรงเรียน ปัญหาครูมีภาระงานมากทำให้ไม่มีเวลาสอนหรือดูแลนักเรียน การเปลี่ยนผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อย เป็นต้น

สำหรับประเด็นที่ยุวโฆษกได้ให้ความสนใจอย่างมาก คือ ปัญหาเรื่องครูแนะแนว ซึ่งการถามของเด็กได้จุดประกายให้กระทรวงศึกษาธิการต้องดำเนินการแก้ปัญหา เนื่องจากการแนะแนวเป็นปัญหามาตั้งแต่สมัยที่เด็กเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และในปัจจุบันยังขาดครูแนะแนวในทุกระดับชั้น อีกทั้งครูแนะแนวยังไม่มีความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพเท่าที่ควร ทำให้เด็กไม่รู้ว่าเรียนไปแล้วจะสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะแนวอาชีพสำหรับภาคเอกชน จึงต้องเร่งดำเนินการให้ครูแนะแนวในทุกระดับการศึกษาให้มีข้อมูลในส่วนนี้ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะนำไปหารือและประสานให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแนะแนวมากขึ้นด้วย

ReadMore-Icon

Advertisements