ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 3/2559 ครม.เห็นชอบกำหนดส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ รร.ในระบบไม่เกิน 1,200 บาทของเงินเดือนที่ได้รับ

ศึกษาธิการ – ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ มกราคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนในระบบ

ReadMore-Icon

Advertisements