ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 47/2559 เสวนาชี้แจงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-NET

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 47/2559
เสวนาชี้แจงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-NET

สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ร่วมรายการถ่ายทอดสดการเสวนาชี้แจงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้องส่ง ETV ถนนศรีอยุธยา

Continue reading “ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 47/2559 เสวนาชี้แจงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-NET”

Advertisements

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบาย

Continue reading “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบาย”

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 44/2559 ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2559

Continue reading “ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 44/2559 ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2559”

โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 3

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลชนะเลิศโครงการมาร์ชชิ่งความดี ระดับภาค ปีที่ 3 โดยมี มล.ปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,   นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมพิธี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมและยินดีแก่ทีมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการมาร์ชชิ่งความดี ระดับภาค ซึ่งได้รับโล่รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ จำนวน 14 รางวัล

Continue reading “โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 3”

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 36/2559 ผลประชุมยูเนสโก ครั้งที่ 1/2559

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 36/2559
 ผลประชุมยูเนสโก ครั้งที่ 1/2559

 ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม

Continue reading “ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 36/2559 ผลประชุมยูเนสโก ครั้งที่ 1/2559”

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 32/2559 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนการศึกษาชายแดนภาคใต้

Continue reading “ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 32/2559 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนการศึกษาชายแดนภาคใต้”

นโยบายการศึกษายุคปฏิรูป : บทบาทหน้าที่ครู

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการศึกษายุคปฏิรูป : บทบาทหน้าที่ครู” ในโอกาสงานวันครู ประจำปี 2559 จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ อำไพ สุจริตกุล ประธานเปิดงานวันครู 2559 พร้อมทั้งคณาจารย์ นิสิต ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

Continue reading “นโยบายการศึกษายุคปฏิรูป : บทบาทหน้าที่ครู”

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 21/2559 แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Continue reading “ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 21/2559 แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 18/2559 มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา อนุมัติโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2

Continue reading “ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 18/2559 มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา อนุมัติโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2”