ตรวจเยี่ยมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ จ.น่าน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.รัตนะโชติ อ่างทอง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge) เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 2 เขตพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองให้การต้อนรับ

 

ReadMore-Icon

Advertisements