ศธ.-ทก.หารือความร่วมมือสนับสนุน ICT เพื่อการศึกษา

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือกับ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับความร่วมมือการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer :CIO) และผู้บริหารด้านนโยบายและแผน/ยุทธศาสตร์ ของทั้งสองกระทรวง ร่วมหารือ

ReadMore-Icon

Advertisements